Zagrożenia czyhające na rynku nieruchomości

Zawierając transakcje na rynku nieruchomości, na ogół korzystamy z pomocy pośredników. Nie tylko zajmują się oni wyszukiwaniem atrakcyjnych dla nas ofert, spełniających założone przez nas kryteria, ale także dbają o kwestie formalne, pilnując by cała transakcja przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami sprawdzają więc stan prawny i fizyczny nieruchomości, weryfikując między innymi to, czy w jej sąsiedztwie nie są składowane materiały zagrażające zdrowiu i życiu, lub co gorsze – wykorzystane do budowy nieruchomości.

Ochrona interesów klientów pośredników nieruchomości

 

Zawierając transakcje na rynku nieruchomości, na ogół korzystamy z pomocy pośredników

Autor zdjęcia: andrewasmith

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest ubezpieczeniem, którego podstawową ideą jest ochrona interesów klientów pośredników nieruchomości. Zdarzyć może się bowiem tak, że mimo zachowania przez nich staranności w wykonywaniu czynności zawodowych, pewne rzeczy zostaną przez nich przeoczone, czy też niedopilnowane. Wyrządzoną więc szkodę (i udowodnioną) rekompensować ma odszkodowanie, do wypłaty którego zobligowany jest wystawca polisy, a więc ubezpieczyciel.