Specyfika pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Praca wykonywana przez pośrednika w obrocie nieruchomościami należy do zawodów, wymagających nie tylko doskonałej organizacji, ale także i samodzielności. Z tego właśnie względu, każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien mieć zdolność do sprawnego zarządzania nie tylko własną osobą, a także swoją pracą i co nie mniej istotne – swoim czasem. Z tego właśnie względu tak istotna w tym zawodzie jest samodyscyplina i umiejętność motywowania samego siebie do podejmowania kolejnych, nowych działań i wyzwań zawodowych.

Odpowiednie podejście do klientów

Praca wykonywana przez pośrednika w obrocie nieruchomościami należy do zawodów, wymagających nie tylko doskonałej organizacji, ale także i samodzielności

Autor zdjęcia: Tim Evanson

Każdy chcący zarobić i utrzymać się na rynku pośrednik nieruchomości musi być przede wszystkim osobą dyspozycyjną i komunikatywną. Jest to bowiem praca związana z koniecznością dopasowania swojej aktywności zawodowej do preferencji i oczekiwań klientów. Wymagane jest zatem, by pośrednik był na tyle elastyczny, by nie tylko sprawnie mógł zarządzać godzinami swojej pracy, (umawiając spotkania w godzinach, w których mogą spotkać się z nim klienci), ale także powinien mieć na uwadze własne interesy, a konkretnie to, że rozplanowanie dnia pracy musi być racjonalne pod względem zarodkowym dla niego samego. W pracy po pośrednika liczą się efekty, nie ma więc tak naprawdę znaczenia ile razy pośrednik spotkał się z klientami, liczy się efektywność tych spotkań, a więc liczba zawartych transakcji i ich wysokość (prowizja). Trzeba zatem umieć tak organizować sobie spotkania, by jak największy odsetek z nich zakończył się sukcesem.

Stres i odpowiedzialność zawodowa

Choć dobrzy pośrednicy nieruchomości potrafią osiągać naprawdę imponujące zarobki, to warto mieć świadomość także i tego, że praca w tym zawodzie posiada także i swoją ciemną stronę. Praca pośrednika w obrocie nieruchomościami związana jest bowiem z bardzo dużym stresem i silną presją, która wywierana jest nieraz w tym samym czasie z różnych stron. Z jednej strony ma się bowiem styczność ze sprzedającymi, którym zależy na tym, by nieruchomość sprzedać jak najszybciej i za jak najwyższą kwotę, a po drugiej stronie barykady znajdują się z kolei nabywcy, którym zależy na tym, by znaleźć jak najlepszą nieruchomość i to w możliwie jak najniższej cenie.

Dochodzą do tego również silne emocje związane z wywieraniem nacisku, ponaglaniem, nierzadko także i dramatami rodzinnymi. Przecież dość często zdarza się i tak, że nieruchomość sprzedawana jest na skutek bardzo ciężkiej sytuacji materialnej rodziny, walczącej o swój dalszy byt. Powszechnie spotyka się także z transakcjami do których dochodzi na skutek rozstań i rozwodów, gdzie w tle pojawia się nierzadko dramat jednej ze stron, która bardziej ucierpiała na skutek takiego rozstania.

To także spore ryzyko związane z niedopełnieniem obowiązków. Co prawda każdy pośrednik powinien posiadać ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami (więcej o ubezpieczeniu tutaj: https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-posrednika-nieruchomosci/), nie mniej jednak ubezpieczyciel nie przejmuje na siebie pełnej odpowiedzialności za popełniony czyn. Choć poszkodowanym wypłacone zostanie odszkodowanie, złe wrażenie pozostaje, a jak wiadomo w tej branży bardzo liczy się renoma.