Bezpieczna współpraca z pośrednikiem nieruchomości

W zdecydowanej większości przypadków, decydując się na sprzedaż, kupno, czy też wynajem nieruchomości (a więc transakcji na rynku nieruchomości), korzystamy z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Osoby takie są nie tylko bardzo skuteczne w wyszukiwaniu ofert dla swoich klientów, ale także i odpowiedzialne są za sprawdzenie ich sytuacji prawnej i fizycznej, tak by interesy klientów nie ucierpiały.

Ubezpieczenie pośrednika nieruchomości

W zdecydowanej większości przypadków, decydując się na sprzedaż, kupno, czy też wynajem nieruchomości (a więc transakcji na rynku nieruchomości), korzystamy z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Autor zdjęcia: JOHNSON DESIGN STUDIO

Decydując się na zawieranie transakcji na rynku nieruchomości i korzystanie z usług pośredników, warto wiedzieć, że istnieją ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami. Upoważniają one poszkodowanych działaniami (bądź też ich brakiem) klientów do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. W sytuacji, gdy pośrednik nie dopełnił swoich obowiązków, bądź też dopuścił się rażących uchybień w trakcie ich wykonywania, poszkodowani klienci mogą ubiegać się o odszkodowanie, do wypłaty, którego jest w takiej sytuacji zobowiązany wystawca polisy, a więc pośrednik w obrocie nieruchomościami. Gdyby zdarzyło się jednak, że pośrednik w obrocie nieruchomościami ubezpieczenia takiego nie posiada, trzeba liczyć się z tym, że będzie się miało nie lada trudności ze skutecznym wyegzekwowaniem od niego odszkodowania. Można naturalnie założyć mu sprawę w postępowaniu cywilnym, trzeba mieć jednak świadomość tego, że jest to bardzo kosztowne i długotrwałe, na co nie każdy z nas jest w stanie sobie pozwolić.

Zakres obowiązków spoczywających na pośredniku nieruchomości

Osoby niezorientowane w temacie mogą myśleć, że pośrednik odpowiedzialny jest jedynie za przedstawianie ofert i ewentualnie pośredniczenie między stronami transakcji. Nic bardziej mylnego, w praktyce, bowiem pośrednik w obrocie nieruchomościami posiada bardzo rozległy zakres obowiązków. Należy do nich między innymi:

 • prowadzenie wywiadu z klientami, celem ustalenia rodzaju i cech poszukiwanej przez nich nieruchomości;
 • szukanie na rynku nieruchomości ofert dla klientów,
 • prezentacja spełniających wymogi klientów ofert;
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się finansowaniem i udzielaniem kredytów hipotecznych;
 • współpraca z inspektorami budowlanymi;
 • kontrola czy wszystkie warunki umowy zostały spełnione przed upływem terminów zamieszczonych w kontrakcie;
 • przygotowanie i opracowywanie dokumentacji dotyczących umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy przedwstępnej, umowy pośrednictwa i tym podobnych;
 • podpisywanie i sprawdzenie zgodności w dokumentacji dotyczącej sprzedaży, kupna, bądź też najmu nieruchomości;
 • występowanie w charakterze pośrednika między stronami transakcji;
 • promowanie nieruchomości w mediach (Internet, czasopisma branżowe, gazety codzienne, foldery, etc.);
 • wyznaczenie konkurencyjnej ceny nieruchomości dokonując porównywania cen zawartych transakcji nieruchomości o zbliżonych parametrach na danym obszarze;
 • etc.

Jak zatem widać, możliwości popełnienia błędu jest tu naprawdę dużo. Trzeba, więc liczyć się z taką sytuacją i lepiej być do niej w należyty sposób przygotowanym.