Aktywność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Wykonujący swoje czynności zawodowe pośrednik w obrocie nieruchomościami musi posiadać stosowne ubezpieczenie. Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, bowiem stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samego pośrednika jak i osób na rzecz których wykonuje on swoje czynności zawodowe. Istotą polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest, scedowanie finansowej odpowiedzialności pośrednika w obrocie nieruchomościami na towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego polisa owa została wykupiona.

Wykonujący swoje czynności zawodowe pośrednik w obrocie nieruchomościami musi posiadać stosowne ubezpieczenie

Autor zdjęcia: docoverachiever

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje jednak nie tyko szkody wyrządzone przez samego ubezpieczonego. Obejmuje swoim zakresem także szkody, jakie powstały na skutek działalności osób, za które pośrednik odpowiada (na mocy przepisów prawa cywilnego).

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak istnieje możliwość doubezpieczenia się przy pomocy polisy ubezpieczenia dodatkowego. Nabycie polisy w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym, gwarantuje pośrednikowi zarówno dostęp do szerokiego wyboru sum gwarancyjnych, ochronę pracowników, jak i również ochronę działalności poza granicami kraju. Ubezpieczony w dobrym towarzystwie ubezpieczeniowym pośrednik może również liczyć na gwarantowaną wypłatę odszkodowania.