Adaptacja projektu

Czasami stajemy przed koniecznością dokonania adaptacji już gotowego projektu domu, tak by mógł on stanowić projekt budowlany, który to konieczny jest w przypadku składania wniosku o pozwolenie na budowę. Oczywiście adaptacji takiej nie możemy przeprowadzić samodzielnie. Koniecznym jest, zatem skorzystanie z usług architekta, który w ramach swoich czynności zawodowych jest w stanie:

 • Czasami stajemy przed koniecznością dokonania adaptacji już gotowego projektu domu, tak by mógł on stanowić projekt budowlany, który to konieczny jest w przypadku składania wniosku o pozwolenie na budowę

  Autor zdjęcia: Maciek Lulko

  dostosować projekt do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • dostosować projekt do uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy,
 • dostosować projekt do obowiązujących norm,
 • dostosować projekt do obowiązujących przepisów prawa,
 • dostosować projekt do zasad wiedzy technicznej,
 • dostosować projekt do pod względem budowy, biorąc pod uwagę poziom wód gruntowych i warunki gruntowe na terenie danej działki,
 • dostosować projekt do pod względem izolacji fundamentów, biorąc pod uwagę poziom wód gruntowych i warunki gruntowe na terenie danej działki,
 • dostosować projekt instalacji do warunków technicznych przyłączy.

Architekt może również w ramach dostosowywania już istniejącego projektu stworzyć projekt zagospodarowania działki.

Co niezwykle istotne architekt, podobnie jak przedstawiciele kliku innych grup zawodowych, zobowiązany jest do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. OC architekta stanowi doskonałe zabezpieczenie interesów obu zainteresowanych stron (kilka dodatkowych informacji na tej stronie).